SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP® START STEG1
13 MARS 2021


HUVUDLÄRARE
Madeleine Wilhelmsson

Vill du utbilda dig i Sveriges första kombinationsutbildning i medicinsk yoga, kost, näring och livsstil?

Vill du uppleva en transformerande utbildning baserad på funktionsmedicin?

Vill du göra skillnad på samhällsnivå och bli en central del i framtidens hälsa- friskvård?

Vill du sprida självläkningsverktyg baserade på forskning i framkant till individer, grupper och företag?

Vill du kunna erbjuda individanpassade råd och det som skolmedicinen inte lär ut när det kommer till självläkning?

Då är STP® något för dig!


SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP®

STEG 1

START 13 MARS 2021

 • Självläkningens grunder: andning, tankar, känslor, återhämtning och näring
 • Funktionell medicinsk yoga: grundstruktur, teori, pedagogik och egenträning
 • Funktionsmedicinska yogapass i 4 olika kategorier och 4 olika längder
 • Yogiska tekniker, effekter och forskning: pranayama, rörelse, meditation och avslappning
 • Energisystemet och grundläggande chakrakunskap
 • Grundläggande kost- och näringslära: mikro- och makronäringsämnen
 • Matsmältningssystemets funktion och olika kosthållningar
 • Antiinflammatorisk kost versus proinflammatorisk kost
 • Arv, miljö och livsstil kopplat till våra vanligaste livsstilssjukdomar
 • Immunförsvar, inflammation och infektion vid kronisk ohälsa
 • Grundläggande funktionsmedicin: integrativ, individ- och orsaksorienterad behandling
 • Grundläggande marknadsföring: nå ut och arbeta för en friskare värld

Kursdatum : 13-14 mars, 17-18 april, 8-9 maj och 12-13 juni 2021
Tider: Lördagar kl 11.00 – 18.00, Söndagar kl 07.00-16.00
Plats: Center Sibyllegatan 67, Sthlm. Kan även genomföras 100% online.
Pris: 24.500 SEK (varav 5.000 SEK är bokningsavgift)

BOKA STEG 1

SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP®

STEG 2

START HÖST 2021

 • Yogisk verktygslåda: Funktionsmedicinska yogapass i 16 kategorier och 4 olika längder
 • Olika former av meditation: mantra-, rörelse-, ljud-, mindfulness- och guidad meditation
 • Yogans historia och filosofi: De 8 stegen (Patanjali), sadhana och sat guru
 • Grundläggande ayurveda och yogisk livsstilsmedicin
 • Grundläggande cellbiologi: cellens funktion och uppbyggnad
 • Kost och livsstil kopplat till hjärnan, nervsystemet och psykiskt mående
 • Primär och sekundär kost
 • Eliminationsdiet och kost vid autoimmuna sjukdomar
 • Tarmhälsa, funktion och grundläggande immunologi
 • Huden: uppbyggnad, funktion och näringsbehov
 • Introduktion till individuell livsstilsmedicin: att skapa en självläkningsplan och skräddarsy kost, näring och livsstilsprogram till klienter
 • Marknadsföring: Strategi, personligt varumärke och kundnytta

Kursdatum : 4 helger höst 2021 (datum bestäms inom kort)
Tider: Lördagar kl 11.00 – 18.00, Söndagar kl 07.00-16.00
Plats: YogaMana Center Sibyllegatan 67, Sthlm. Kan även genomföras 100% online.
Pris: 24.500 SEK (varav 5.000 SEK är bokningsavgift)

BOKA STEG 2

SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP®

STEG 3

START VÅR 2022

 • Funktionsmedicinsk chakrayoga: 8 yogapass teori, filosofi och energimedicin
 • Sadhana: daglig yogapraktik och olika yogaformer
 • Yoga och kvantfysik: vikten av transformation, insikt och medvetenhet
 • Mätmetoder för hälsa: med och utan provtagning i laboratorium
 • Hormonsystemet medicinskt och yogiskt: körtlar (ex sköldkörteln) funktion och kunskap kopplat till menstruationscykeln
 • Fortsättning individuell livsstilsmedicin: Utvidgad självläkningsplan och fallstudier
 • Forskning på självläkning: utmaningar, förutsättningar och möjligheter
 • Näringsbrister och fördjupning i avgiftningens processer
 • Metoder för självläkning: EFT tapping, kinesiologi, frekvens-, örtmedicin och förundran
 • Det coachande terapeutiska samtalet: roll, betydelse, frågor och hållpunkter
 • Marknadsföring: Hållbart företagande och strategiskt koncept

Kursdatum : 4 helger vår 2022 (datum bestäms inom kort)
Tider: Lördagar kl 11.00 – 18.00, Söndagar kl 07.00-16.00
Plats: YogaMana Center, Sibyllegatan 67, Sthlm. Kan även genomföras 100% online.
Pris: 24.500 SEK (varav 5.000 SEK är bokningsavgift)

BOKA STEG 3


UTBILDA DIG TILL SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT!

 • Välkommen till Sveriges första kombinationsutbildning inom funktionell medicinsk yoga, kost, näring och livsstilskunskap.
 • I STP® utbildas du av erfarna yogaterapeuter, näringsexperter, forskare och läkare som med hängivenhet delar sina erfarenheter och kunskaper om självläkning.
 • STP® stödjer den funktionsmedicinska synen på behandling som är individanpassad och orsaksfokuserad (snarare än enbart symptominriktad) och ser hälsa ur ett större perspektiv.
 • STP® kompletterar och lär ut det som traditionell skolmedicinen inte lär ut när det kommer till självläkning.
 • STP® finns till för alla som vill sprida enkla, effektiva och naturliga verktyg baserade på forskning i framkant om vad som bygger sann hälsa inifrån fysiskt, psykisk och mentalt.
YOGA

I STP® används Funktionell Medicinsk Yoga (ManaYoga®) som kombinerar forskning på yoga och meditation med yogans flertusenåriga kunskap.

KOST

I STP® lär du dig vikten av en individanpassad kosthållning som stödjer kroppens självläkning och förebygger och långsiktigt motverkar ohälsa.

NÄRING

Forskare, läkare och terapeuter delar i STP® sina kunskaper till deltagarna om vikten av en näringsfylld vardag liksom olika dimensioner av näring.

LIVSSTIL

Arv, miljö och livsstil påverkar våra förutsättningar till självläkning. I STP® lär du dig vad som bygger långsiktig hälsa fysiskt, emotionellt och mentalt.

PROGRAMANSVARIG OCH HUVUDLÄRARE

Madeleine Wilhelmsson

Madeleine Wilhelmsson är grundare och huvudlärare i Självläkningsterapeutprogrammet STP®. Hon är utbildad medicinsk yogaterapeut med fördjupning inom stresshantering, skapare av yogaappen och livsstilskonceptet ManaYoga – Funktionell Medicinsk Yoga och har en bakgrund som civilingenjör i Industriell Ekonomi med fokus på logistik och marknadsföring.

År 2012 grundade hon YogaMana Studio på Danderydsgatan Östermalm i Stockholm som redan från starten hade ett unikt fokus på enkla självläkningsverktyg såsom lugn och terapeutisk yoga som alla kan göra. 2020 öppnade hon även YogaMana Center, Institutet för självläkning på Sibyllegatan 67, Östermalm i Stockholm.

Madeleine leder regelbundet yogaretreats i skärgården, workshops över hela landet, föreläser om stress och självläkning inom vårdinrättningar, skolor och på företag. Hon visar ofta yoga i media och brinner för att dela självläkningsverktyg till andra.

Efter att själv ha sökt upp flertalet experter inom självläkning har jag med hjälp av yoga, nya kost- och näringsval kunnat läka mig själv från både utmattning, whiplashskada och sköldkörtelbesvär. Detta gav mig ett helt nytt liv!

Programmet till självläkningsterapeut är mitt hitintills viktigaste bidrag till en friskare värld.

Välkommen till en helt ny tid för självläkning!

UTBILDARE OCH GÄSTFÖRELÄSARE

NÄRINGSEXPERT
Lina Åhlén

Lina Åhlén har jobbat som skribent och föreläsare inom funktions- och näringsmedicin sedan 2010. Hon är grundare för utbildningsplattformen Nutrition Matters, skribent för tidningen Hälsa och Funktionsmedicin (tidigare Näringsmedicinsk Tidskrift) och har en Bachelor i Nutritional Science (BSc Hons) med funktionsmedicinsk inriktning från Centre for Nutrition Education och Lifestylemanagement, Middlesex University i England. Efter att ha arbetat inom administration i mycket stressig miljö under många år, ändrade hon inriktning och utbildade sig inom näringsvetenskap. Idag brinner hon för att hjälpa klienter påverka sin egen läkning och sprida kunskap om individanpassad näring.

FORSKARE
Annie Pettersson

Annie Pettersson (MSc, PhD) är molekylärbiolog och har forskat på Karolinska Institutet där hon doktorerat på fettceller, fetma, diabetes och inflammation. Parallellt med detta har hon gjort sin egen hälsoresa och intresserat sig allt mer för funktionsmedicin; både för den praktiska tillämpningen och ur ett forskningsperspektiv. I forskningen upptäckte hon en kunskapsskatt som ligger och väntar på att användas i den bredare befolkningen av kroniskt sjuka. Idag jobbar hon aktivt med funktionsmedicin. Hennes främsta fokusområden är kronisk trötthet, autoimmun, inflammatorisk och psykisk sjukdom. Annie brinner för att lösa komplexa hälsoproblem.

LÄKARE
Linus Mårtensson

Linus Mårtensson är leg. läkare och specialist i allmänmedicin. Han har arbetat inom primärvården som distriktsläkare och företagsläkare i 10 års tid. Linus är utbildad till Hälsopedagog vid Idrottshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som elittränare och tävlingsspelare i badminton. Linus har vidareutbildat sig via Institute for Functional Medicine (IFM), Kresser Institute i USA samt Funktionsmedicinska Vårdutbildningar i Sverige och arbetar idag på FunMed Stockholm. Han har med hjälp av kost- och livsstilsförändringar läkt från en allvarlig medfödd magsjukdom. Idag brinner han för att hjälpa människor hitta grundorsaken till ohälsa och få till långsiktiga bestående resultat.

KURSINFORMATION

Vi vill rikta vår uppmärksamhet till media som bidrar till att kunskapen om självläkning sprids!

 

Intresseanmälan