SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP® NÄSTA START STEG1
11 FEBRUARI 2023


PROGRAMANSVARIG
Madeleine Wilhelmsson

Vill du utbilda dig i Sveriges första kombinationsutbildning i medicinsk yoga, kost, näring och livsstil?

Vill du uppleva en transformerande utbildning baserad på funktionsmedicin?

Vill du göra skillnad på samhällsnivå och bli en central del i framtidens hälsa- friskvård?

Vill du sprida självläkningsverktyg baserade på forskning i framkant till individer, grupper och företag?

Vill du kunna erbjuda individanpassade råd och det som skolmedicinen inte lär ut när det kommer till självläkning?

Då är STP® något för dig!

STP® är ett program baserat på livsstilsforskning kring stress, kost, rörelse och sömn. Innehållet i STP® ersätter inte läkarvård utan utgör ett komplement till läkarvård. I STP® fokuserar vi på att utbilda kring hur man kan förbättra grundhälsan genom livsstil. 


SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP®

STEG 1

NÄSTA START 11 FEBRUARI 2023

 • Självläkningens grunder: flöde, lugn, immunförsvar och näring
 • ManaYoga® – Funktionell medicinsk yoga: 4 pass i 4 längder, pedagogik och egenträning
 • Yogiska tekniker, effekter och forskning: pranayama, rörelse, meditation och avslappning
 • Meditationens syfte: andnings- mantra-, rörelse-, ljud- och guidad meditation
 • Yogans 8 grenar (Patanjalis yoga sutras)
 • Energisystemet och grundläggande chakrakunskap
 • Grundläggande kost- och näringslära: mikro- och makronäringsämnen
 • Matsmältningssystemets funktion och olika kosthållningar
 • Arv, miljö och livsstil kopplat till våra vanligaste livsstilssjukdomar
 • Immunförsvar, inflammation och infektion vid kronisk ohälsa
 • Grundläggande funktionsmedicin: integrativ, individ- och orsaksorienterad behandling
 • Grundläggande marknadsföring: nå ut och arbeta för en friskare värld

Kursdatum: 11-12 feb + 11-12 mars + 22-23 april + 13-14 maj 2023
Tider: Lördagar kl 11.00 – 18.00, Söndagar kl 07.00-16.00
Plats: Center Sibyllegatan 67, Sthlm. Kan även genomföras 100% online.
Pris: 24.500 SEK (varav 5.000 SEK är bokningsavgift)

BOKA STEG 1

SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP®

STEG 2

NÄSTA START 17 JUNI 2022

 • Yogisk verktygslåda: 16 funktionsmedicinska yogapass i 16 kategorier
 • Yogisk filosofi: de båda motpolerna
 • Grundläggande ayurveda och yogisk livsstilsmedicin
 • Yogisk anatomi
 • Yoga vid migrän
 • Grundläggande cellbiologi: cellens funktion och uppbyggnad
 • Kost och livsstil kopplat till hjärnan, nervsystemet och psykiskt mående
 • Eliminationsdiet och kost vid autoimmuna sjukdomar
 • Tarmhälsa: funktion och grundläggande immunologi
 • Lymfsystemet
 • Huden: uppbyggnad, funktion och näringsbehov
 • Introduktion till individuell livsstilsmedicin: att skapa en självläkningsplan och skräddarsy kost-, näring- och livsstilsprogram till klienter
 • Marknadsföring: strategi, personligt varumärke och kundnytta

Kursdatum 2021: 17+18+19 juni, 26+27+28 aug, 24+25 sep 2022
Tider: Fredag kl 09.00-17.30, Lördagar kl 11.00 – 18.00, Söndagar kl 07.00-16.00
Plats: YogaMana Center Sibyllegatan 67, Sthlm. Kan även genomföras 100% online.
Pris: 24.500 SEK (varav 5.000 SEK är bokningsavgift)

BOKA STEG 2

SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT-
PROGRAMMET – STP®

STEG 3

NÄSTA START 15 OKT 2022

 • Funktionsmedicinsk chakrayoga: 8 yogapass filosofi och energimedicin
 • Chakraterapi
 • Sadhana: daglig yogapraktik
 • Yoga och kvantfysik: vikten av transformation, insikt och medvetenhet
 • Funktionsmedicinska mätmetoder (med och utan prov i laboratorium)
 • Hormonsystemet medicinskt och yogiskt – menstruationscykelns faser
 • Fortsättning individuell livsstilsmedicin: utvidgad självläkningsplan och fallstudier
 • Forskning på självläkning: utmaningar, förutsättningar och möjligheter
 • Näringsterapi (vitaminer/mineraler)
 • Metoder för självläkning: prova, känn, upplev: EFT tapping, reflexologi, frekvens-, örtmedicin och förundran
 • Marknadsföring: Hållbart företagande och strategiskt koncept
 • Det coachande terapeutiska samtalet

Kursdatum : 15-16 okt, 12-13 nov, 10-11 dec 2022 samt 21-22 jan (2023)
Tider: Lördagar kl 11.00 – 18.00, Söndagar kl 07.00-16.00
Plats: YogaMana Center, Sibyllegatan 67, Sthlm. Kan även genomföras 100% online.
Pris: 24.500 SEK (varav 5.000 SEK är bokningsavgift)

BOKA STEG 3


UTBILDA DIG TILL SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT!

 • Välkommen till Sveriges första kombinationsutbildning inom funktionell medicinsk yoga, kost, näring och livsstilskunskap.
 • I STP® utbildas du av erfarna yogaterapeuter, näringsexperter, forskare och läkare som med hängivenhet delar sina erfarenheter och kunskaper om självläkning.
 • STP® stödjer den funktionsmedicinska synen på behandling som är individanpassad och orsaksfokuserad (snarare än enbart symptominriktad) och ser hälsa ur ett större perspektiv.
 • STP® kompletterar och lär ut det som traditionell skolmedicinen inte lär ut när det kommer till självläkning.
 • STP® finns till för alla som vill sprida enkla, effektiva och naturliga verktyg baserade på forskning i framkant om vad som bygger sann hälsa inifrån fysiskt, psykisk och mentalt.

OBS! STP® är ett program baserat på livsstilsforskning kring stress, kost, rörelse och sömn. Innehållet i STP® ersätter inte läkarvård utan utgör ett komplement till läkarvård. I STP® fokuserar vi på att på att utbilda kring hur man kan förbättra grundhälsan genom livsstil.

MEDICINSK YOGA

I vår STP-utbildning används Funktionell Medicinsk Yoga (ManaYoga®) som kombinerar forskning på yoga och meditation med yogans flertusenåriga kunskap.

KOST

I STP® lär du dig vikten av en individanpassad kosthållning som stödjer kroppens självläkning och förebygger och långsiktigt motverkar ohälsa.

NÄRING

Forskare, läkare och terapeuter delar i STP® sina kunskaper till deltagarna om vikten av en näringsfylld vardag liksom olika dimensioner av näring.

LIVSSTIL

Arv, miljö och livsstil påverkar våra förutsättningar till självläkning. I STP® lär du dig vad som bygger långsiktig hälsa fysiskt, emotionellt och mentalt.

PROGRAMANSVARIG OCH HUVUDLÄRARE

Madeleine Wilhelmsson

Madeleine Wilhelmsson är grundare och huvudlärare i Självläkningsterapeutprogrammet STP®. Hon är utbildad medicinsk yogaterapeut med fördjupning inom stresshantering, skapare av yogaappen och livsstilskonceptet ManaYoga – Funktionell Medicinsk Yoga och har en bakgrund som civilingenjör i Industriell Ekonomi med fokus på logistik och marknadsföring.

År 2012 grundade hon YogaMana Studio på Danderydsgatan Östermalm i Stockholm som redan från starten hade ett unikt fokus på enkla självläkningsverktyg såsom lugn och terapeutisk yoga som alla kan göra. 2020 öppnade hon även YogaMana Center, Institutet för självläkning på Sibyllegatan 67, Östermalm i Stockholm.

Madeleine leder regelbundet yogaretreats i skärgården, workshops över hela landet, föreläser om stress och självläkning inom vårdinrättningar, skolor och på företag. Hon visar ofta yoga i media och brinner för att dela självläkningsverktyg till andra.

Efter att själv ha sökt upp flertalet experter inom självläkning har jag med hjälp av yoga, nya kost- och näringsval kunnat läka mig själv från både utmattning, whiplashskada och sköldkörtelbesvär. Detta gav mig ett helt nytt liv!

Programmet till självläkningsterapeut är mitt hitintills viktigaste bidrag till en friskare värld.

Välkommen till en helt ny tid för självläkning!

UTBILDARE OCH GÄSTFÖRELÄSARE

NÄRINGSEXPERT
Christina Colligan

Christina Colligan är utbildad Dip. Näringsterapeut vid College of Naturopathic Medicine i London. Christina brinner för att stötta människor att finna balans med sin hälsa. Näringsterapi och funktionsmedicin är evidensbaserad. Christina använder vetskapen om hur kroppen fungerar och för att rätta till obalanser i kroppen för att på ett naturligt sätt uppnå optimal hälsa hos sina kunder.

Det kan vara svårt att göra förändringar i livet, men en ändring i vardagen kan till slut leda till en livsförändring som i sin tur kan leda till den bästa versionen av sig själv.

FORSKARE
Annie Pettersson

Annie Pettersson (MSc, PhD) är molekylärbiolog och har forskat på Karolinska Institutet där hon doktorerat på fettceller, fetma, diabetes och inflammation. Parallellt med detta har hon gjort sin egen hälsoresa och intresserat sig allt mer för funktionsmedicin; både för den praktiska tillämpningen och ur ett forskningsperspektiv. I forskningen upptäckte hon en kunskapsskatt som ligger och väntar på att användas i den bredare befolkningen av kroniskt sjuka. Idag jobbar hon aktivt med funktionsmedicin. Hennes främsta fokusområden är kronisk trötthet, autoimmun, inflammatorisk och psykisk sjukdom. Annie brinner för att lösa komplexa hälsoproblem.

LÄKARE
Linus Mårtensson

Linus Mårtensson är leg. läkare och specialist i allmänmedicin. Han har arbetat inom primärvården som distriktsläkare och företagsläkare i 10 års tid. Linus är utbildad till Hälsopedagog vid Idrottshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som elittränare och tävlingsspelare i badminton. Linus har vidareutbildat sig via Institute for Functional Medicine (IFM), Kresser Institute i USA samt Funktionsmedicinska Vårdutbildningar i Sverige och arbetar idag på FunMed Stockholm. Han har med hjälp av kost- och livsstilsförändringar läkt från en allvarlig medfödd magsjukdom. Idag brinner han för att hjälpa människor hitta grundorsaken till ohälsa och få till långsiktiga bestående resultat.

KURSINFORMATION


Vi vill rikta vår uppmärksamhet till media som bidrar till att kunskapen om självläkning sprids!

 

Intresseanmälan