Pressmeddelande: Utbilda dig till Självläkningsterapeut!

SJÄLVLÄKNINGSTERAPEUT- PROGRAMMET – STP®

Självläkningsterapeutprogrammet, STP® är en ny, unik hälsoutbildning som kombinerar kunskap om funktionell medicinsk yoga, antiinflammatorisk kost med näringsterapi- och livsstilskunskap. Programmet, som är Sveriges första inom självläkning, har läkare, forskare, näringsexperter och yogaterapeuter som utbildare och bygger på behovet av en helhetssyn på hälsa. Programmet har utvecklats av YogaManas grundare Madeleine Wilhelmsson.

Inom kort öppnar ett nytt utbildningsprogram som kombinerar den senaste forskningen inom hälsa med flertusenårig kunskap om yoga, andning och meditation. Det nya Självläkningsterapeutprogrammet, STP® riktar sig till alla som vill lära sig själva och andra hur man på naturlig väg skapar de allra bästa förutsättningarna till självläkning.

Initiativtagare till utbildningen är Madeleine Wilhelmsson, yogaterapeut och grundare till YogaMana som länge förespråkat och praktiserat yoga som terapi och effektivt självläkningsverktyg. Hon säger:

”Utbildningen är banbrytande eftersom den är först med att kombinera flera viktiga ingredienser när det kommer till självläkning och utgår ifrån en helhetssyn. Yogaläraren, kost- och näringsterapeuten har var för sig viktiga kunskaper, men som självläkningsterapeut tar du fasta på det viktigaste från alla dessa områden och får flera sorters verktyg för att förbättra klientens hälsa. Du får möjlighet att ge stöd och individuella råd utifrån ett helhetsperspektiv. Det här är nästa steg i nya tidens medicin.”

Det nya utbildningsprogrammet utgår från funktionsmedicinens principer, det vill säga att hitta grundorsaken till problem och ohälsa istället för att enbart fokusera på att behandla symtom. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar. Utbildningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på livsstilsförändringar och uppmuntrar till samarbete mellan läkare, yoga- kost-, närings- och självläkningsterapeuter.

Fysisk, mental och emotionell balans genom självläkning

Madeleine Wilhelmsson som är huvudföreläsare på utbildningen håller regelbundet föreläsningar på vårdinrättningar, skolor och företag om självläkning. Hon håller även sköldkörtelworkshops för att utbilda kvinnor om vad de själva kan göra för att påverka sitt eget mående vid sidan av medicinering. Själv har hon personliga erfarenheter av hur stor skillnad just ett helhetsperspektiv kan ha på den egna hälsan.

”Grunden till att jag jobbar med detta är min egen hälsohistoria. Efter att själv ha sökt upp mängder av experter har jag med hjälp av yoga, nya kost- och näringsval kunnat läka mig själv från både utmattning, whiplashskada och sköldkörtelbesvär. Genom att stärka självläkningen med enkla verktyg kan vi komma i balans – fysiskt, mentalt och emotionellt.”

Utbildningsprogram i tre steg

En Självläkningsterapeut kan efter avslutat program erbjuda sina klienter en individanpassad livsstilsplan baserad på funktionsmedicin, leda yoga- och meditationspass, coacha klienter enskilt eller i grupp, samt föreläsa om stresshantering, återhämtning och självläkning.

Självläkningsterapeutprogrammet, STP® är uppdelat i tre steg. Undervisningen baseras på schemalagd lektionstid där yogaterapeuter, läkare, näringsterapeuter, forskare och funktionsmedicinska coacher föreläser och delar med sig av sina erfarenheter. Undervisningen sker i YogaManas lokaler, men hela programmet erbjuds även i digital form och kan fullföljas online.

I kursplanen för Steg 1 ingår ämnen som
Självläkningens grunder, funktionell medicinsk yoga, grundläggande kost- och näringslära, matsmältningssystemet, olika kosthållningar, immunförsvar, inflammation, grunderna i funktionsmedicin och grundläggande marknadsföring.

I kursplanen för Steg 2 ingår ämnen som
Yogisk verktygslåda, meditation, yogans historia och filosofi, grundläggande cellbiologi, kost kopplat till psykisk ohälsa, eliminationsdieter, tarmhälsa, grundläggande immunologi, hudens näringsbehov, individuell livsstilsmedicin och självläkningsplan.

I kursplanen för Steg 3 ingår ämnen som
Funktionsmedicinsk chakrayoga, daglig yogapraktik, yoga, kvantfysik och medvetenhet, hormonsystemet, fallstudier, näringsbrister, avgiftningens processer, mätmetoder för självläkning, det coachande terapeutiska samtalet och hållbart företagande.

I den första kursomgången av steg 1 deltar föreläsare som Annie Petterson, molekulärbiolog och forskare som doktorerat på fetma, diabetes och inflammation, Linus Mårtensson leg. Läkare, specialist i allmänmedicin och hälsopedagog samt näringsexpert Lina Åhlén (Bsc Nutritional Science). Genom hela utbildningen är självstudier en viktig del, liksom det egna dagliga utövandet av yoga och meditation.

Fakta Självläkningsterapeutprogrammet (STP®)
Förkunskaper: Inga
Plats: På YogaMana Center, Institutet för självläkning, Sibyllegatan 67, Stockholm.
Programmet erbjuds också helt i digital form och kan fullföljas online.
Studieupplägg: 3 steg om vardera åtta lärarledda heldagar med föreläsningar och praktiska och teoretiska övningar
Kurslängd: 170 h per steg (3 steg = 510 h) varav ca 1/3 är lärarledd undervisning och 2/3 självstudier
Kursavgift: 24 500 kronor per steg ink. moms för privatpersoner (ex. moms för företag)
Diplomering: Certifierad Självläkningsterapeut Steg 1, 2 respektive 3
Kursstart: 13-14 mars 2021

För ytterligare information och anmälan: https://yogamana.se/utbildningar/sjalvlakningsterapeutprogrammet-stp/

OM YOGAMANA
Yogamana har funnits sedan 2010 på Danderydsgatan på Östermalm och sedan januari 2020 även på Sibyllegatan 67. YogaMana är känt för sitt helhetskoncept inom lugna terapeutiska yogaformer, självläkningskonceptet och yogaappen ManaYoga, terapi, coaching, föreläsningar, workshops och skärgårdsretreats. Fokus har sedan starten varit att erbjuda självläkningsverktyg såsom lugn och terapeutisk yoga som alla kan göra.