DSCF2109-2-2

Sarah Jonsson

Sarah Jonsson har undervisat i olika former av hathayoga sedan millennieskiftet och är verksam både i Sverige och utomlands. Hon har en beteendevetenskaplig bakgrund med examen i psykologi, med inriktning stress och coping strategier. I drygt tio år har Sarah studerat terapeutisk yoga tillsammans med Judith Hanson Lasater, pionjären inom Restorative i väst och assisterar även vid ett flertal av Judiths utbildningar runt om i världen.

Sarah är känd för sina fantastiska klasser i restorative yoga som hon sprider över hela världen.
Hos YogaMana är Sarah aktuell med Happy Hatha på måndagar kl. 17.15-18.30 på Sigtunagatan 8 samt Restorative Yoga på måndagar kl. 15.45-17.00 på Sigtunagatan 8 och på fredagar kl. 12.00-13-15 på Sibyllegatan 67, liksom sköna workshops.
Varmt välkommen!

Fler Lärare & Terapeuter