Lärare Sarah Jonsson
Lärare Sarah Jonsson

Sarah Jonsson

Sarah Jonsson har undervisat i olika former av hathayoga sedan millennieskiftet och är verksam både i Sverige och utomlands.

Sarah har en beteendevetenskaplig bakgrund med examen i psykologi, med inriktning stress och coping strategier. I drygt tio år har Sarah studerat terapeutisk yoga tillsammans med Judith Hanson Lasater, pionjären inom Restorative i väst,
och assisterar även vid ett flertal av Judiths utbildningar runt om i världen.
Sarah är känd för sina fantastiska klasser i restorative yoga som hon sprider över hela världen. Från och med våren 2020 finns hon hos YogaMana och är aktuell med kurser och klasser i Restorative Yoga tisdagar kl 19.15-20.45 liksom sköna workshops.
Mycket Välkommen!

Fler Lärare & Terapeuter