DSCF2109-2-2

Sarah Jonsson

Sarah Jonsson har undervisat i olika former av hathayoga sedan millennieskiftet och är verksam både i Sverige och utomlands. Hon har en beteendevetenskaplig bakgrund med examen i psykologi, med inriktning stress och coping strategier. I drygt tio år har Sarah studerat terapeutisk yoga tillsammans med Judith Hanson Lasater, pionjären inom Restorative i väst och assisterar även vid ett flertal av Judiths utbildningar runt om i världen.

Sarah är känd för sina fantastiska klasser i restorative yoga som hon sprider över hela världen. Från och med våren 2020 finns hon hos YogaMana och är aktuell med kurser och klasser i Strong Flow tisdagar kl 12.00-13.00 samt Restorative Yoga fredagar 12.00-13-15 liksom sköna workshops.
Varmt välkommen!

Fler Lärare & Terapeuter