Sarah Jonsson

Sarah Jonsson har undervisat i olika former av hathayoga sedan millennieskiftet och är verksam både i Sverige och utomlands.

Sarah har en beteendevetenskaplig bakgrund med examen i psykologi, med inriktning stress och coping strategier.
I drygt tio år har Sarah studerat terapeutisk yoga tillsammans med Judith Hanson Lasater, pionjären inom Restorative i väst,
och assisterar även vid ett flertal av Judiths utbildningar runt om i världen.
Sarah är aktuell med YogaManas kurser i Restorative & Yin fredagar kl 12.00-13.15 samt Hatha Yoga för Män tisdagar kl 07.15-08.15. Sarah håller även regelbundet mycket uppskattade 3-timmars workshops på YogaMana i den sköna restorative yogan.  Boka din plats till någon av kurserna här.
Mycket Välkommen!