NYHET! Utbildningen sänds även Live online! Vi rekommenderar alltid på plats i Stockholm, men du kan delta alla eller vissa dagar online (välj vid bokning).

Yoga Nidra är ett verktyg för framtiden.
Lär dig denna fantastiska och effektiva metod för att kunna hjälpa dig själv och andra med bland annat sömnobalanser, stress, oro, ångest samt för djup återhämtning! Lär dig även om hur du kan skapa en positiv förändring i djupet och höja kvalitén i ditt och andras liv. Yoga Nidra är dessutom ett magiskt verktyg för din naturliga självläkning.

Väcker det här en känsla inom dig?
Då är denna tredagarsutbildning till diplomerad Yoga Nidra instruktör, med två av Sveriges ledande Yoga Nidra-lärare, något för dig!

Yoga Nidra är en guidad stillaliggande meditationsteknik som för deltagaren in i ett stadium mellan vakenhet och sömn där djup återhämtning sker. För den som är öppen för det så är i grunden denna metod ett sätt för att ändra medvetandetillstånd och nå djupare meditativa tillstånd.

Denna utbildning kräver inga förkunskaper och alla är välkomna.

Utbildningen passar dig som:

– vill ta första steget in i att leda/guida grupper och sessioner i djupavslappning sk Yoga Nidra

– är yogalärare, samtalsterapeut eller arbetar med människor och vill ha ytterligare verktyg för att nå ut till flera, skapa variation i dina klasser och guida människor i stresshantering och återhämtning

– dig som endast för din (och/eller din familjs) skull vill lära dig ett kraftfullt verktyg för balans och återhämtning i livet

Du behöver inte vara yogalärare för att gå denna utbildning. Alla som är nyfikna på yogisk filosofi, återhämtning och välmående är välkomna.

Utbildningen hålls på vackra YogaMana Center på Östermalm i Stockholm som sedan 2010 haft ett unikt fokus på lugn yoga med läkande effekt. Du studerar och deltar i studion liggandes på mjuka ullmattor och sittande på sköna meditationsstolar i en lugn, harmonisk miljö vilket förhöjer upplevelsen.


Fredrik Binette

Jan Lundström

I utbildningen lär du dig:

✓ Vad Yoga Nidra är
✓ Hur Yoga Nidra kan stärka kroppens läkning
✓ Om hjärnvågor och hur de påverkas under Yoga Nidra
✓ Kraften i intentionssättning så kallad Sankalpa – dvs. ett kraftfullt verktyg för förändring i livet
✓  Yoga Nidra mot stress, oro, ångest och utbrändhet mm
✓  Yoga Nidra som verktyg för bättre sömn
✓  Hur Yoga Nidra kan bistå i läkning av emotionella sår, trauman och begränsande uppfattningar om jaget
✓ Grundläggande chakrakunskap
✓ Att guida klasser i Yoga Nidra

I utbildningen får du förståelse till hur du kan skapa egna effektiva manus i Yoga Nidra, samt att du erhåller ett antal färdiga manus för att enklare komma igång att undervisa.

Såhär säger tidigare deltagare:
”Fantastisk, innehållsrik och spännande utbildning!”

”Fredrik och Jan är otroligt pedagogiska, inkännande, erfarna och tydliga. Ett jättebra samspel mellan dem. Rekommenderar varmt!

”Väldigt fin energi i både salen och mellan lärarna. Tydligt, tryggt och lärorikt.

________________________________
Nästa utbildning hålls 20 +26+27 nov 2022 har ett grundupplägg om: 20 timmar schemalagd föreläsning och hemstudier om 7 timmar. Du väljer själv om du går utbildningen med intentionen om att erhålla ett lärardiplom (från YogaMana) eller ej.
Du kan välja att gå denna utbildning på plats på YogaMana Sibyllegatan 67 i Stockholm eller delta online. 
________________________________
För att erhålla ett diplom från YogaMana och bli diplomerad instruktör i Yoga Nidra krävs:
  • Aktivt deltagande i övningar under kursdagarna
  • Inskickade hemuppgifter. Dessa erhålla under kursdagarna och skickas in senast 2 veckor efter utbildningen till info@yogamana.se
Fredrik Binette och Jan Lundström är mycket erfarna och omtyckta yogalärare som själva regelbundet undervisar i Yoga Nidra. Båda lärarna finns tillgängliga under utbildningen på plats samt även efter utbildningen via e-mail för att svara på eventuella frågor som uppkommer.
Pris: 7500 kr ink skriftligt kurskompendium (med teori och manusförslag) samt diplom
Datum och tid:  Söndag 20 nov kl 08.00-15.00, Lördag 26 nov kl 11.00-18.00, Söndag 27 nov kl 08.00-15.00
Plats: YogaMana Center, Sibyllegatan 67, Stockholm eller online
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande (plats kan dock överlåtas till annan person vid sjukdom eller förhinder)
Varmt välkomna till tre heldagar fyllda med livshöjande kunskap om Yoga Nidra!

  • 7500 kr

  • 20+26+27 nov 2022

Boka din plats