Välkommen till vår hyllade utbildning till diplomerad Yoga Nidra-instruktör med två av Sveriges mest erfarna nidralärare: Fredrik Binette och Jan Lundström.

Inga förkunskaper behövs för att delta och utbildningen kan genomgås på plats i Stockholm eller online.

Detta är en helgutbildning för alla som vill lära sig själva eller guida andra i en effektiv metod för djupavslappning och självläkning.

Yoga Nidra betyder “yogisk sömn” och är en uråldrig stillaliggande meditationsteknik som för deltagaren in i ett stadium (mellan vakenhet och sömn) där djup återhämtning sker. Ca 45 min yoga nidra sägs motsvara ca 3-5 timmars sömn. Metoden är mer aktuell än någonsin i dagens samhälle för att minska stress, förbättra sömnen, nå djupare meditativa tillstånd och ökad livskvalitén.

Utbildningen passar dig som:

 • vill ta första steget in i att leda/guida grupper och sessioner i djupavslappning sk Yoga Nidra
  eller
 • redan arbetar med människor och vill ha ytterligare verktyg för att nå ut till flera, skapa variation i dina klasser och guida människor i stresshantering och återhämtning
  eller
 • dig som endast för din (och/eller din familjs) skull vill lära dig ett kraftfullt verktyg för balans och återhämtning i livet
 • Alla som är nyfikna på yogisk filosofi, återhämtning och välmående är varmt välkomna.

Fredrik Binette och Jan Lundström är mycket erfarna och omtyckta yogalärare som själva regelbundet utövar och undervisar i Yoga Nidra. Båda lärarna finns tillgängliga under och efter utbildningen för att svara på eventuella frågor som uppkommer.


Fredrik Binette

Jan Lundström

I utbildningen lär du dig:
✓ Vad Yoga Nidra är
✓ Hur Yoga Nidra kan stärka kroppens läkning
✓ Om hjärnvågor och hur de påverkas under Yoga Nidra
✓ Kraften i intentionssättning så kallad Sankalpa – dvs. ett kraftfullt verktyg för förändring i livet
✓ Yoga Nidra mot stress, oro, ångest och utbrändhet
✓ Yoga Nidra som verktyg för bättre sömn
✓ Hur Yoga Nidra kan bistå i läkning av emotionella sår, trauman och begränsande uppfattningar om jaget
✓ Att guida klasser i Yoga Nidra

I utbildningen får du förståelse till hur du kan skapa egna effektiva manus i Yoga Nidra, samt att du erhåller ett antal färdiga manus för att enklare komma igång att undervisa.

___________________________________________

Såhär säger tidigare deltagare:
”Fantastisk, innehållsrik och spännande utbildning!”

”Fredrik och Jan är otroligt pedagogiska, inkännande, erfarna och tydliga. Ett jättebra samspel mellan dem. Rekommenderar varmt!”

”Väldigt fin energi i både salen och mellan lärarna. Tydligt, tryggt och lärorikt.”
___________________________________________

Utbildningen har ett grundupplägg om: ca 14 timmar schemalagd föreläsning och hemstudier om 7 timmar. Du väljer själv om du går utbildningen med intentionen om att erhålla ett lärardiplom från YogaMana eller ej.

Du kan välja att gå denna utbildning på plats på YogaMana Sibyllegatan 67 i Stockholm eller online.
___________________________________________

För att erhålla ett diplom från YogaMana och bli diplomerad instruktör i Yoga Nidra krävs:

 • Aktivt deltagande på plats eller online under de båda kursdagarna
 • Godkänd inskickad hemuppgift där du spelar in din egen nidra guidning (endast röst). Instruktion för hemuppgiften kommer du att få under kursdagarna.

___________________________________________

Pris: 7500 kr ink skriftligt kurskompendium (med teori och manusförslag) samt diplom. För företag tillkommer moms på priset.
Datum och tid: Lördag 9 nov kl 11-19 och söndag 10 nov kl 08.00-16.00
Plats: YogaMana Center, Sibyllegatan 67, Stockholm eller live stream via Zoom
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande (plats kan dock överlåtas till annan person vid sjukdom eller förhinder)

Varmt välkomna till dagar fyllda med livshöjande kunskap om Yoga Nidra!


 • 7500 kr

 • 9-10 nov 2024

Boka din plats